Mobile menu
Profile

Înscriere învățământ dual

1. Condiții de admitere


Pot opta pentru înscrierea în Învăţământul în Sistem dual:

  • elevii care promovează clasa a VIII-a în anul curent
  • absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare anului școlar în curs
  • elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

2. Admiterea în Învățământul în Sistem dual cu durată de 3 ani se realizează în perioada 3-7 iulie 2023

  • Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorii care solicită înscrierea în învăţământul dual, fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a
  • Inscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat  
  • Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție
  • Admitere pe baza mediei ponderate dintre: Nota Examenului de Evaluare Nationala: 80% și Media Claselor V-VIII: 20%
  • In anumite situatii, pot fi organizate probe eliminatorii - acestea vor fi comunicate de catre fiecare liceu in parte