Mobile menu
Profile
Educație, Training și Formare
Sibiu
Colegiul Economic "George Baritiu" Sibiu

Colegiul Economic “George Bariţiu” îşi propune să asigure o educaţie de calitate, în acord cu nevoile societății şi ale tinerilor în vederea adaptării socio-profesionale a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii în continuă schimbare. Misiunea școlii se orientează spre atingerea performanței elevilor pentru valorizarea competențelor profesionale pe piața muncii conform cerințelor actuale și viitoare ale societății.

Elevii sunt învăţaţi să gândească critic, să lucreze independent, să comunice eficient, să manifeste respect față de ei înşişi, faţă de cei din jurul lor, fiind pregătiţi să înfrunte viaţa cu încredere şi cu puternic simţ al propriei valori. Întregul personal al şcolii împreună cu familia şi celelalte componente ale societăţii are dorinţa de a ajuta elevii să răspundă acestei provocări încurajându-i să-şi descopere capacităţile şi abilitățile, să demonstreze flexibilitate şi capacitate de integrare în medii diverse, să-şi formeze atitudinile şi motivaţiile proprii învăţării permanente.

Valorile pe care le promovăm sunt:  comunicarea și respectul reciproc;  dezvoltarea individuală, egalitatea de şanse, toleranţa, solidaritatea;  spiritul de echipă; deschiderea spre nou; parteneriatul școală-familie-comunitate.