Mobile menu
Profile
Educație, Training și Formare
Alba Iulia
Liceul Tehnologic Alexandru Domsa Alba-Iulia


Unitatea noastră s-a înființat în 1974 și a purtat la început numele "Liceul mecanic", fiind prima școală cu profil mecanic din zona Alba si având ca scop pregătirea forței de muncă necesară pentru cerințele economice ale timpului. În timp, numărul claselor a crescut de la 4 clase de liceu la 11 clase paralele si a primit numele de "Liceul Industrial nr.1", fiind cel mai puternic numeric, dar si din punct de vedere al dotării. Cele două profile mari - mecanic si electrotehnic - au fost susținute atunci de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Simțindu-se nevoia unei forțe de muncă bine calificate, s-a înființat si școala profesională care asigură pregătirea muncitorilor pentru marile întreprinderi din Alba, Întreprinderea Mecanică si Utilaj.


Din 1999 devine Grup Scolar de Construcții de Mașini cu clase de liceu cu profil mecanici-așchietori si mecanică fină si electrotehnic si școală profesională - forjori tratamentiști, turnători, modelori, sudori, tinichigii si vopsitori auto. La aceasta se adaugă învătământul seral complementar si de ucenici si școala postliceală - proiectanți în construcții de mașini. Urmând un curs ascendent și adaptându-se din mers la nevoile locale si regionale, între 1995-1999 clasele de liceu se diversifică cu profilurile: electrotehnică, electronică, prelucrători prin aschiere, chimie-biologie, mecanică fină, matematică fizică, cu clase de școală profesională (la seral) ; școala profesională- mecanic auto, tinichigii și vopsitori auto, strungari, sudori, școala de ucenici mecanici, vulcanizatori și școala postliceală - electromecanic, astfel încât 75% din cifra de școlarizare este în profil.


În 1999 prin decizia ISJ se hotărăște fuziunea cu Școala Generală "Octavian Goga" din incinta instituției și primește numele de Grup Școlar Mecanic, păstrându-se profilul. Școala își îmbogățește paleta instruirii cu școala Postliceală- Electromecanic și Postuniversitară- Informatică Aplicată si Programare în colaborare cu Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. Crescând cantitativ și calitativ an de an, în 2000, școala îndeplinește cerințele de colegiu și își schimbă numele în Colegiul Tehnic "Alexandru Domșa" Alba Iulia.
În cadrul școlii, se asigură pregătirea unui număr de aproximativ 1000 elevi structurați pe: învătământ primar, gimnazial, profesional și liceu tehnologic.


Datorită bazei materiale existente și a recunoașterii rezultatelor școlii pe plan județean și național, am avut onoarea să găzduim în anul 2007 faza națională a olimpiadei tehnice.


Buna pregătire a elevilor se reflectă atât prin rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare, cât și în evoluția acestora după finalizarea școlii.


Astfel, aproximativ 75% dintre absolvenții de liceu la zi reușesc în învățământul superior, iar 25% din absolvenții claselor de liceu la zi și respectiv 80% din absolvenții învățământului profesional (școala de arte și meserii și an de completare), își găsesc plasament în meseriile pentru care s-au pregătit, atât în unitățile economice mari ale municipiului cât și în societățile comerciale private în domeniul pregătirii de baza.

Aprecieri frumoase la adresa școlii noastre au fost făcute de delegațiile din Bulgaria, Ungaria, Lituania, Germania, Belgia, Italia, Turcia si Anglia, care ne-au vizitat școala pe parcursul anilor, aprecieri care s-au finalizat cu stabilirea unor relații de colaborare în diferite proiecte europene.


Unitatea noastră școlara a fost rasplătită pentru deschiderea sa către cooperare și integrare europeană, în aprilie 2010, la cea de-a VII-a ediție a Competiției Naționale "Școala Europeană", cu acordarea CERTIFICATULUI și a TROFEULUI de "Școala Europeană 2010", "Școala Europeană 2013" si "Școala Europeană 2016". Acest titlu ne onorează și atestă educația de calitate din unitatea noastră și încununează participarea elevilor și a profesorilor la numeroase proiecte educaționale internaționale Comenius,  Grundtvig și Erasmus, în colaborare cu instituții din Europa.