Mobile menu
Profile
Educație, Training și Formare
Târgu Mureș
Liceul Tehnologic Electromures

  Liceul Tehnologic “Electromureș” din Târgu Mureș, completează în mod fericit și singular paleta de unități școlare a județului Mureș  prin unicitatea unor meserii prin care se asigură instruirea elevilor. 

     Elevii pot opta la învățământul profesional dual pentru limba de predare română sau maghiară și se vor califica, la finalul celor 3 ani de studiu și practică, în specializarea electromecanic utilaje și instalații industriale. Totodată prin programul național de protecție socială „Bursă Profesională” subvenționat de către Guvernul României, elevii primesc un ajutor de 200 lei lunar, pe perioada în care frecventează cursurile. Instituția noastră are încheiate parteneriate cu operatori economici, pentru efectuarea stagiilor de instruire practică a elevilor. Partenerii economici cu care avem onoarea de a colabora sunt: HIRSCHMANN AUTOMOTIVE, ACTEMIUM, VINCI ENERGIES, FRIESLANDCAMPINA. Elevii dobândesc cunoștințe despre nevoile și așteptările clienților, cu privire la profesia aleasă în general și se pot pregăti corespunzător cerințelor pieței muncii pentru rolul de viitor angajat, sau după caz, de întreprinzător. Pe lângă bursa de 200 lei, oferită de Guvernul României, operatorii economici oferă elevilor următoarele beneficii: 

  • Bursă  lunară în valoare de: 200 lei
  • Gratuitate la cazarea în cămin
  • O masă caldă gratuită
  • Decontarea abonamentului de transport
  • Stagii de practică 
  • Instructaj de protecția muncii și PSI
  • Echipament de protecția muncii
  • Instruire, orientare și dezvoltare profesională
  • Posibilitatea continuării studiilor și în alte forme de învățământ

    Combinarea beneficiilor de instruire diferite, guvernamentale și ale agenților economici colaboratori, oferta educațională a învățământului profesional dual cu predare în limba română și maghiară, face prin acestea Liceul Tehnologic “Electromureș” din Târgu Mureș o unitate de învățământ necesară și tot mai atrăgătoare ca  opțiune școlară bună și de ales de către elevi, pentru calitatea și oferta sa educațională.